Nieuwe VO partner voor Sterk Techniek Onderwijs WMIJ

12 april 2021

“Wij zijn blij dat we het Oosterlicht College, met vestigingen in Nieuwegein en Vianen, met ingang van 1 april officieel welkom kunnen heten in de samenwerking Sterk techniek Onderwijs WMIJ” aldus programmamanager Freek den Brok. 

De samenwerking Sterk Techniek Onderwijs WMIJ is actief sinds augustus 2019. Vanaf de toekenning van de subsidie wordt uitvoering gegeven aan de plannen voor meer en beter opgeleide technici in de regio. In de samenwerking bundelen VO- en MBO instellingen in de regio Woerden, Montfoort IJsselstein en nu dus ook Nieuwegein hun krachten. Daarbij worden zij bijgestaan door partners uit het bedrijfsleven. 

“Samen werken we aan uitdagend technisch onderwijs en enthousiasmeren van jongeren voor een toekomst in techniek. We doen dit vanuit de volgende drie programmalijnen: Kwaliteitsimpuls, Beeldvorming en Gezamenlijk opleiden. We werken vanuit een gezamenlijke huisstijl en communicatiemiddelen richting onze doelgroepen en stakeholders. Ook bieden we een overzicht van alle wervingsactiviteiten voor techniek in de regio op onze nieuwe website: sterktechniekonderwijswmij.nl 

Corona heeft de uitvoering van een aantal plannen vertraagd, toch is er al veel bereikt. We zijn nu bezig om te zorgen dat het primair onderwijs het komende schooljaar actief kan deelnemen. Er zijn technische profielen op de VO scholen teruggekomen of bijgekomen en keuzevakken ontwikkeld. Ook worden er pilots gedraaid voor leerlingen van de verschillende VO’s in samenwerking met de MBO’s. Leerlingen uit de hele regio met interesse voor techniek hebben hierdoor meer keuze voor een kennismaking met en hopelijk vervolgopleiding in de techniek. Ook voor leerlingen van het Oosterlicht College is een toekomst in de techniek door deelname aan de samenwerking STOWMIJ nog dichterbij gekomen. 


Terug naar nieuwsoverzicht