Programma lijnen

Lees hier wat onze programmalijnen zijn.

Project 1: Kwaliteitsimpuls

De programmalijn “Kwaliteitsimpuls” moet zorgen voor het juiste technische opleidingsaanbod op scholen en voldoende bevoegde docenten voor techniekonderwijs.

Bekijk hier de video van Kalsbeek College Woerden over de beroepsrichting Produceren, Installeren en Energie: https://youtu.be/eN4LzOh9H24

Mariska Eekhof - Projectleider Kwaliteitsimpuls

 

Project 2: Beeldvorming

In de programmalijn “Beeldvorming” wordt gewerkt aan de verbetering van het imago van techniekonderwijs. Door leerlingen en ouders vroeg kennis te laten maken met techniek en de brede mogelijkheden ervan kan de instroom voor technische opleidingen bevorderd worden. Mensen moeten bewust gemaakt worden van het feit dat banen in de techniek zo divers zijn dat er voor jongens en meisjes uit alle opleidingen een goede toekomst mogelijk is binnen de techniek.

Freek den Brok - Projectleider Beeldvorming

Project 3: Gezamenlijk opleiden

Het programma “Gezamenlijk opleiden” zorgt voor afstemming tussen lesprogramma’s van vmbo en mbo. Zo creëren we een doorlopende leerlijn, binnen verschillende richtingen van de techniek, die zorgt voor een vloeiende doorstroom die goed aansluit bij de behoeften en ambities van het bedrijfsleven.

Loek Hendriks - Projectleider gezamenlijk opleiden vo-mbo

Produceren, Installeren en Energie