Sterk Techniek Onderwijs Woerden, Montfoort, IJsselstein en Nieuwegein

Lees meer over ons

Samen werken we aan uitdagend technisch onderwijs en enthousiasmeren van jongeren voor een toekomst in techniek

Kwaliteitsimpuls

Zorgen voor juiste technische opleidingsaanbod op scholen en voldoende bevoegde docenten voor techniekonderwijs.

Meer informatie

Beeldvorming

Werken aan de verbetering van het imago van techniekonderwijs.

Meer informatie

Gezamenlijk opleiden

Creëren doorlopende leerlijnen door betere afstemming tussen lesprogramma’s van vmbo en mbo.

Meer informatie