Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent (WTT)  is een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Woerden. Onze doelstelling is de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs te bevorderen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren. De TechnoHUB is powered by WTT. 

Marlous Birkhoff

" Sinds september 2020 kunnen leerlingen van alle niveaus hun kennis in de praktijk brengen in onze TechnoHUB. De TechnoHUB is voorzien van de nieuwste machines en er wordt lesgegeven in verschillende disciplines. Ook medewerkers van onze partnerbedrijven zijn welkom om kennis te maken met nieuwe technieken in deze leeromgeving. Bij WTT zetten we ons in om jonge mensen enthousiast te maken voor een carrière in de technieksector. Daarom willen we ook de reputatie van de sector verbeteren. Werken in de techniek betekent namelijk niet alleen maar vuile handen krijgen. Techniek staat immers aan de basis van alles waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben. Daar mogen we ons best bewust van zijn. "

Marlous Birkhoff - Bestuurslid
E-mail: marlous.birkhoff@technohub.nl
Website: www.woerdenstechniektalent.nl