Vrienden van de Techniek

Landelijk kiezen steeds minder jongeren voor een technische opleiding. Als technisch bedrijf in de omgeving van IJsselstein wil je ook in de toekomst goed opgeleid personeel inzetten. De Stichting Vrienden van de Techniek is in 2010 opgericht om een bijdrage te leveren aan een lokale oplossing voor deze toekomstige uitdaging. Als Vrienden van de Techniek willen we een blijvende samenwerking en verbinding realiseren tussen bedrijfsleven en het onderwijs.

Marieke Stigter

Marieke heeft hart voor onderwijs en ruim 30 jaar leerlingen opgeleid in haar eigen bedrijf Stigho Electro.

" Bedrijfsleven en onderwijs hebben elkaar veel te bieden. Het Sterk Techniek Onderwijs zorgt voor een regionale samenwerking, vergroting van het aanbod techniek onderwijs en betere aansluiting bij het bedrijfsleven. Grote vraag naar technische mensen. Zowel praktisch als theoretisch opgeleid. Onze missie als Stichting is om de technische beroepen veel meer bekendheid te geven en nog meer mensen enthousiast te maken voor ons prachtige vakgebied. Techniek is altijd in beweging, nooit saai en je bent nooit uitgeleerd. Je wordt opgeleid om direct aan de slag te kunnen want er is een grote vraag naar technische mensen op allerlei niveaus. "

Marieke Stigter, voorzitter van de Vrienden van de Techniek
Email : m.stigter@stigho.nl
Website: www.vriendenvandetechniek.nl.