MBO Rijnland

Bij mboRijnland kun je kiezen uit meer dan 100 opleidingen. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. Een opleiding aansluit op jouw interesses en mogelijkheden, en waarin jij je prettig voelt. Wij helpen je kiezen en nodigen je uit voor onze voorlichtingsactiviteiten. Hier kun je de praktijkruimtes bekijken en de sfeer op de locaties proeven. En je ontmoet studenten en docenten. Zo leer je de opleidingen pas echt kennen. En kun je een goede studiekeuze maken. Je bent van harte welkom!

‘De regionale samenwerking heeft een zichtbaar effect op sterk, innovatief en aantrekkelijk techniekonderwijs. Fijn om een wezenlijke bijdrage te mogen leveren aan een kwaliteitsimpuls in de techniek en technologie waarbij leerlingen goed voorbereidt worden op een opleiding en werk in onze regio.’ Arjan van der Hoorn -directeur MBO College Techniek & ICT 

Website: https://mborijnland.nl/