Futura College

Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier onderwijs biedt. Het is onze taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen wij voor een belangrijk deel in samenwerking met het bedrijfsleven middels stages. Verder begeleiden wij onze leerlingen zodanig, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Ons onderwijs is vormgegeven volgens de Big Picture Learning filosofie.

André Dokman

" Je zult maar een kapotte auto hebben en drie weken moeten wachten voor je terecht kunt bij de garage. Of je zult het maar meemaken dat het aantal te realiseren woningen sterk achterblijft wegens gebrek aan vakmensen. Of je zult het maar meemaken dat wij qua technologische know how voorbij worden gestreefd door landen die het niet zo nauw nemen met de rechten van de mens. Anyway; het is dus van groot belang dat het imago van werken in de techniek wordt verbeterd.
Precies daarom zijn wij aangehaakt bij STO en werken wij hierin dus graag samen met het bedrijfsleven en andere scholen in de regio! Techniek is ongelofelijk belangrijk voor ons allen. '' 

André Dokman - Directeur/Bestuurder 
E-mail: A.Dokman@futuracollege.nl
Website: https://futuracollege.nl/