Cals College

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding. Cals College IJsselstein is een middelbare school in IJsselstein en biedt ondernemend onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in een inspirerende leeromgeving. We werken vanuit de kernwaarden toekomstgericht, verbonden en uniek. Aan deze kernwaarden lijken we ons onderwijs. In ons onderwijs staan respect en ontmoeting centraal.

Freek den Brok

10 jaar docent geschiedenis/maatschappijleer, 17 jaar teamleider/schoolleider, maatschappelijk betrokken bij sport, onderwijs en politiek. 'Techniek is overal, dus voor jong en oud goed om te weten wat er allemaal echt kan'

Website: www.cals.nl/ijsselstein.