Cals College IJsselstein

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding. Cals College IJsselstein is een middelbare school ien biedt ondernemend onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in een inspirerende leeromgeving. We werken vanuit de kernwaarden toekomstgericht, verbonden en uniek. Aan deze kernwaarden linken we ons onderwijs, waarbij respect en ontmoeting centraal staan.

Freek den Brok

Freek is 10 jaar werkzaam geweest als docent geschiedenis en maatschappijleer. Zij carrière heeft hij vervolgd als teamleider/schoolleider. Een leidinggevende loopbaan van 17 jaar, die hij in 2021 afsloot op het Cals College IJsselstein.  Freek is maatschappelijk betrokken bij sport, onderwijs en politiek en vanuit penvoerder Cals College IJsselstein aangesteld als Programmamanager Sterk Techniek Onderwijs WMIJ. 

  " Techniek is overal, dus voor jong en oud goed om te weten wat er allemaal echt kan. "

Vertegenwoordiger: Freek den Brok - Programmamanager STO WMIJ
mail: f.denbrok@casema.nl
website: https://www.cals.nl/ijsselstein/