VO-Leerlingen ronden ICT-projecten Tech Campus af: zorgrobot en weerstation

17 februari 2021

In de periode van september 2020 tot januari 2021 hebben 22 leerlingen van vier VO-scholen: Minkema, Oosterlicht, Kalsbeek en Cals, aan verschillende ICT-projecten gewerkt op de Tech Campus van ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Deze pilot vloeit voort uit de samenwerking Sterk Techniek Onderwijs regio Woerden-Montfoort-IJsselstein.

Op 28 januari en 4 februari sloten de VO-leerlingen hun projecten af met een oplevering aan hun opdrachtgever. Projectleider Loek Hendriks: “Door corona hebben we helaas niet met ‘echte’ opdrachtgevers uit het bedrijfsleven kunnen werken maar zoveel mogelijk de praktijk nagebootst.”

Zorgrobot
Na het kick-off project waarin alle leerlingen hebben kennis gemaakt met ethical hacking koos een deel van de leerlingen voor de opdracht “Zorgrobot” Ze leerden deze te programmeren voor toepassingen in een zorginstelling. Dankzij de zorgrobot worden ouderen gestimuleerd om te bewegen en spelletjes te doen.

Weerstation
Een aantal projectgroepjes zijn aan de gang gegaan om een weerstation te bouwen waarmee ze meer controle konden krijgen op de temperatuur en luchtvochtigheid in de lokalen.

Twee medewerkers van ROCMN: Gerda van Wijngaarden en Peter Brouwer functioneerden als klant en waren bij de oplevering van een aantal projectgroepen. "Er werden mooie resultaten opgeleverd: een dansende robot en creatieve oplossingen voor het display bij het weerstation om aan te geven dat de temperatuur te laag of te hoog was geworden. Docent Erik Daudey en enkele mbo-studenten van het ICT College hebben de projectgroepen goed begeleid, aldus Peter Brouwer.

Loek: “De maatregelen vanwege corona maakte de uitvoering van het traject soms lastig maar het is gelukt om het goed af te sluiten. Terugkijkend was het een mooie pilot waarbij TL-leerlingen vanuit verschillende vmbo’s kennis hebben gemaakt met techniek. Vooral de praktijkonderdelen maakten de leerlingen erg enthousiast. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Gezamenlijk opleiden
“De module ICT projecten is tot stand gekomen door de samenwerking binnen Sterk Techniek Onderwijs regio WMIJ. Programmalijn 3; gezamenlijk opleiden is erop gericht vo en mbo dichter bij elkaar te brengen en doorlopende leerlijnen in de techniek mogelijk te maken. Deze pilot zorgt ervoor dat ook leerlingen uit de theoretische leerweg kennismaken met praktijkcomponenten in de techniek. Door de uitvoering op het mbo maken de leerlingen tevens kennis met het onderwijs en de opleidingsmogelijkheden in het mbo voordat ze een studiekeuze moeten maken.”

Sterk Techniek Onderwijs
De subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs van het ministerie OCenW is ervoor bedoeld om technisch onderwijs in de regio te versterken. De regionale plannen gaan zorgen voor meer én beter opgeleide medewerkers in de techniek en voldoende vakmensen in de regio. In de regio Woerden, Montfoort, IJsselstein werken partners uit het onderwijs en bedrijfsleven, onder de naam STOWMIJ, samen aan de invulling van de plannen.


Terug naar nieuwsoverzicht